Me tulemme apuun!

Kun tarvitset apua järvialueella, soita ensisijaisesti yleiseen hätänumeroon 112. Hätäkeskuspäivystäjä välittää avunpyyntösi meille ja tarvittaessa myös muille viranomaisille.

Kiireettömissä tilanteissa voit halutessasi soittaa myös suoraan päivystävälle päälliköllemme numeroon 0400 132 777.

Partiossa ollessamme kuuntelemme jatkuvasti myös VHF-kanavia 16 ja 70 (VHF-DSC).

Hälytysohje

Sisävesillä yleinen hätänumero 112
Tai VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70

 1. Kerro (aluksesi) nimi ja yhteystiedot
 2. Kerro tarkka tapahtumapaikka
 3. Kerro mitä on tapahtunut
 4. Montako ihmistä on vaarassa, onko loukkaantuneita?
 5. Kerro mitä apua tarvitaan
 6. Älä katkaise yhteyttä ennen kuin saat luvan

Alarmanvisning

Allmänt nödnummer 112
Eller VHF-kanal 16 / VHF-DSC 70

 1. Berätta (fartygets) namn och kontaktuppgifter
 2. Berätta exakt var olyckan skett
 3. Berätta vad som har hänt
 4. Hur många människor är i fara, finns det skadade?
 5. Berätta hurudan hjälp det behövs
 6. Avbryt inte kontakten förrän du fått lov

Emergency instructions

By telephone 112 or Via VHF ch 16 / VHF-DSC 70.

 1. Tell your (ships) name and contact information
 2. Tell your position
 3. Tell what has happened
 4. How many people are in danger, how many are injured ?
 5. Tell what kind of help is needed
 6. Do not hang up before you get premission to do so

 

Tekninen toteutus: W3 Group